desember 2016

OMSORGSOVERTAKELSEN !

BARNEMISHANDLING OG OMSORGSSVIKT Barnemishandling og omsorgssvikt inndeles i fire hovedgrupper: Fysisk, emosjonell, vedrørende læring/utvikling og medisinsk. 1. Fysisk omsorgssvikt innebærer mang...

BUFDIR - DIREKTØREN ER EN TRASSIG 4 ÅRING

Bufdir - Direktøren Mari Trommald, tåler ikke sannheten om sine egne ansatte. De som forteller om det sperrer hun ute, enkelte media gjør det samme. For sannheten gjør for vondt. Dette skjedde alt...

HVORFOR SKAL BARNET LIDE?

BARN BLIR STRAFFET URETTMESSIG Hver dag i Norge vill ca. 80 nye barn bli lidende. Barnet selv kan ikke noe for dette, da barnet er en uskyldig tredje part. Urettmessig straffet for foreldrenes sel...

BEKLAGER ! - Hva var det jeg tenkte.......

Jeg kan bare beklage at jeg i en kommentar om Bufdir, deres ansatte i barnevernet og politikere, skrev i en kommentar på min blogg følgende: "Holdninger kommer stort sett av feil i personens etiske...

GJØR ALT FOR Å IKKE SVERTE STATEN - OG SEG SELV

SPØRSMÅLENE DE IKKE LIKER 1. Hvorfor er det så vanskelig å forstå at barnet med den utagerende atferden også kan være et voldsoffer? 2. Hvorfor bruker direktoratet barnets utagerende atferd i mot...

250 MISBRUKT I SKOLE - BARNEHAGE - SFO

Over 250 barn misbrukt Siden 2010 er 61 lærere, assistenter og barnehageansatte blitt dømt, tre er tiltalt og ti er under etterforskning for overgrep mot minst 250 barn. Det viser en undersøkelse s...

BARNEVERNS LOVEN § 4-16. - BARNEKONVENSJONEN Art. 9.  BRYTES HVER DAG !

VERN BARNET VED Å HJELPE FAMILIEN FAKTA: Lov om barneverntjenester (barnevernloven): § 4-16.Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpe...
Rikard S. Larsen

Rikard S. Larsen

Fredrikstad

Utdannelse fra Høyskole, Akademi, Folkehøyskole. Foruten om Barne-, Ungdoms- og videregående skole. Jeg ser på ulike samfunnsspørsmål og forteller litt om mitt hverdagsliv. Jeg er dyslektiker. Kontakt meg på E-mail: rikard.simens.larsen@gmail.com hvis du vil.

rikard.simens.larsen@gmail.comJEG ER OGSÅ PÅ

FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG MEG: SAMFUNNSBLIKK

hits