februar 2017

KJÆRLIGHETS MANKO?

Når kjærligheten blir mangelvare - er det fare for andres liv og helbred. Men det skjønner ikke den som har mangler kjærlighet i større eller mindre grad. Et menneske vil aldri gå tomt for kjærlig...

BARNEVERNS KAMP - ha det bra!

Nå er jeg så inn i helvete forbannet - jeg pleier å være en relativ sindig person, men et sted går selv en grense for min medmennesklighet. De som står bak blir vel glade når de leser dette. Og and...

BARNEVERNS FORELDRE

Barna er ikke tjent med foreldre som har et konfliktfylt forhold til barnevernet. Barnevernet er et vern for barn. Dette er tydelig forankret i Lov om barnevernstjenester. God ivaretakelse av ba...

BARNEVERNET HELSE SKADELIG?

- Nei, barnevernet er jo der for å passe på at barna skal ha det godt og ikke blir utsatt for krenkelser. Barn skal ikke ha en barndom som er traumatisk og vond - det som er til "barnets beste" ska...

MST (MST-CAN) METODEN 

MST (MST-CAN) METODEN  Vokser i omfang - noe som kan medføre færre omsorgsovertakelser. Det er nå 21 MST-team i Norge. Multisystemisk terapi (MST) er et frivillig tilbud innenfor barnevernet...

VOLD MOT BARNEVERNS ANSATTE

Ja, de ansatte må beskyttes - det er viktigst. Hva med barna de ansatte selv møter med fysisk og psykisk vold? Heddingen er: "For dårlig sikkerhet rundt barneverns ansatte:- Umulig å unngå vo...

BARNEVERNS MASKINERIET

Barnevernet en maskin der barna er som tennene på tannhjulene - barna brukes og slites ned, alt for å holde maskineriet igang. Et maskineri som har blitt en stor industri - som bryter rettighetene ...

DE ENSOMME BARNA

ENSOMHETEN HOS BARN Det har vært slik i mangfoldige tider - det er derfor på tide at lærdommen om dette falle inn i våre sinn. Det er med andre ord på tide å vise ansvar og å forbedre oss, bare sl...

BARN AV PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE

Barnevernet tar 200 barn i året fra foreldre som har lærevansker eller lett utviklingshemning Foreldre med psykiske utviklingshemming har høy risiko for å bli fratatt barnet. Dette er tilfellet i ...

VOLD OG OVERGREP RETTET MOT BARN

Løvene foran Stortinget passer fortsatt mer på politikerne og staten, og ikke på folkets vilje og sikkerhet. Noen store skritt i riktig retning - men mest små endringer. Det er gledelig at Regjeri...

POLITIKERE ER NOEN MERKELIGE KREATUR........

Det er utrolig hva disse klarer å få ut av seg selv. Som en dårlig lirekasse - falskt og med urene toner - gjør de seg bemerket. Noen av de prøver jo å synge også - bare trist de egentlig ikke kan....

SOLVEIG HORNE VIL IKKE SVARE......

Har Horne et horn i siden til meg, eller er det bare trass? Jeg skrev et personlig brev til Horne hvor jeg tok opp noen spørsmål om barnevernet. Et kritisk men god formulert brev, om kritikk ...

LØGNEN SÅ MANGE LEVER !

Ja, mange lever på en løgn. En farlig løgn, som har i seg store destruktive egenskaper. I utgangspunktet så virker det kanskje ikke så farlig, for ingen tar skade av det virker det som. Men i real...
Rikard S. Larsen

Rikard S. Larsen

Fredrikstad

Utdannelse fra Høyskole, Akademi, Folkehøyskole. Foruten om Barne-, Ungdoms- og videregående skole. Jeg ser på ulike samfunnsspørsmål og forteller litt om mitt hverdagsliv. Jeg er dyslektiker. Kontakt meg på E-mail: rikard.simens.larsen@gmail.com hvis du vil.

rikard.simens.larsen@gmail.comJEG ER OGSÅ PÅ

FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG MEG: SAMFUNNSBLIKK

hits