4. BARNEVERN (Avsluttet)

BARNEVERNS KAMPEN - SLUTTEN

Med at dette faktisk blir det siste innlegget som direkte knyttes opp i mot BARNEVERNS KAMPEN, så blir det en oppsummering også - med linker til de aktuelle innleggene. Et engasjement som startet i...

BARNEVERNS KAMP - ha det bra!

Nå er jeg så inn i helvete forbannet - jeg pleier å være en relativ sindig person, men et sted går selv en grense for min medmennesklighet. De som står bak blir vel glade når de leser dette. Og and...

BARNEVERNS FORELDRE

Barna er ikke tjent med foreldre som har et konfliktfylt forhold til barnevernet. Barnevernet er et vern for barn. Dette er tydelig forankret i Lov om barnevernstjenester. God ivaretakelse av ba...

BARNEVERNET HELSE SKADELIG?

- Nei, barnevernet er jo der for å passe på at barna skal ha det godt og ikke blir utsatt for krenkelser. Barn skal ikke ha en barndom som er traumatisk og vond - det som er til "barnets beste" ska...

MST (MST-CAN) METODEN 

MST (MST-CAN) METODEN  Vokser i omfang - noe som kan medføre færre omsorgsovertakelser. Det er nå 21 MST-team i Norge. Multisystemisk terapi (MST) er et frivillig tilbud innenfor barnevernet...

VOLD MOT BARNEVERNS ANSATTE

Ja, de ansatte må beskyttes - det er viktigst. Hva med barna de ansatte selv møter med fysisk og psykisk vold? Heddingen er: "For dårlig sikkerhet rundt barneverns ansatte:- Umulig å unngå vo...

BARNEVERNS MASKINERIET

Barnevernet en maskin der barna er som tennene på tannhjulene - barna brukes og slites ned, alt for å holde maskineriet igang. Et maskineri som har blitt en stor industri - som bryter rettighetene ...

BARN AV PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE

Barnevernet tar 200 barn i året fra foreldre som har lærevansker eller lett utviklingshemning Foreldre med psykiske utviklingshemming har høy risiko for å bli fratatt barnet. Dette er tilfellet i ...

SOLVEIG HORNE VIL IKKE SVARE......

Har Horne et horn i siden til meg, eller er det bare trass? Jeg skrev et personlig brev til Horne hvor jeg tok opp noen spørsmål om barnevernet. Et kritisk men god formulert brev, om kritikk ...

HAT & KJÆRLIGHET GJØR BLIND & DØV

Kjærlighet og Hat gjør deg døv og blind! Nå er det ikke noen eksakt vitenskap, for alt er så individ avhengig. Men noen fakta og realiteter er allerede kjent. Og dette er da mine formeninger, sett...

BUFDIR - DIREKTØREN ER EN TRASSIG 4 ÅRING

Bufdir - Direktøren Mari Trommald, tåler ikke sannheten om sine egne ansatte. De som forteller om det sperrer hun ute, enkelte media gjør det samme. For sannheten gjør for vondt. Dette skjedde alt...

BEKLAGER ! - Hva var det jeg tenkte.......

Jeg kan bare beklage at jeg i en kommentar om Bufdir, deres ansatte i barnevernet og politikere, skrev i en kommentar på min blogg følgende: "Holdninger kommer stort sett av feil i personens etiske...

GJØR ALT FOR Å IKKE SVERTE STATEN - OG SEG SELV

SPØRSMÅLENE DE IKKE LIKER 1. Hvorfor er det så vanskelig å forstå at barnet med den utagerende atferden også kan være et voldsoffer? 2. Hvorfor bruker direktoratet barnets utagerende atferd i mot...

BARNEVERNS LOVEN § 4-16. - BARNEKONVENSJONEN Art. 9.  BRYTES HVER DAG !

VERN BARNET VED Å HJELPE FAMILIEN FAKTA: Lov om barneverntjenester (barnevernloven): § 4-16.Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpe...

JEG ER I SJOKK - FORANDRINGSFABRIKKEN

JA, Jeg er i sjokk over ForandringsFabrikken til Inga Marte Thorkildsen - Nå er faren for blodsutspillelse senere, høy for disse barn og unge.  Hvordan er det mulig å la barn og unge stigmati...

BARNEVERNETS SMÅ ENHETER (mini helvete)

INGEN LÆRDOM ETTER 30 ÅR Barnevernets bruk av små enheter (som Ungdoms-institusjon), for ungdommer med store utfordringer. Gjennomgående kjennetrekk ved slike enheter er at de som oftest er i det ...

ISOLASJONS BRUKEN I BARNEVERNET

INGEN ENDRING PÅ 30 ÅR Barnevernet har gjennom en år rekke brukt isolasjon av barn og unge som en del av en terapautisk behandling. Som regel har dette vært gjort av uskolerte personer i forbindel...

GRANSKNING AV BARNEVERNET - UTFØRT AV BUKKEN?

(Aktuelle linker nederst) BLIR DET BUKKEN SOM SKAL PASSE PÅ HAVRE-SEKKEN? Jeg er redd for at det faktisk kan bli som bukken og havresekken. For fra før har det også vært helsetilsynet som skulle ...

BARNEVERNET SLØSER SKATTEBETALERNES PENGER

Å SLØSE MED SKATTEBETALERNES PENGER ER DE EKSPERTER PÅ I FREDRIKSTAD BARNEVERN  For det første har barnevernet i Fredrikstad vokst ut av kontroll.  For det andre har det blitt fo...

BARN I SORG - KAN FORT FÅ TRAUMER FOR LIVET

NÅR SYSTEMET IKKE FUNGERER Barn har også sorg reaksjoner, disse kan fort bli traumer de må leve med resten av livet. Og samfunnet har lover og regler for å beskytte barn, men disse lovene er vist ...

OFFENTLIG GODKJENTE OVERGREP MOT BARN !

OFFENTLIG  GODKJENTE  OVERGREP  MOT  BARN  ! INGEN ENDRING Ut ifra det som har fremkomet i media og ut i fra egen erfaring. Har det ikke skjedd noe særlig på dette om...

MANGE POSITIVE TILBAKEMELDINGER

Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på mitt innlegg i Budstikka i dag.   Det er noe som gleder stort. Barnevern er ikke alltid like lett, all den tid det er snakk om komple...

MØTE MED BARNEVERNET I BÆRUM

Som tidligere voldsutsatt i barndom og ungdoms tiden, var det med skrekk og gru jeg leste oppslaget i Budstikka 15.09.2016 av Nina Abrahamsen. Hvor ingressen var : "Bærums barnevern vil hjelpe...

BARNEVERNS UTFORDRINGEN

Dette er et langt (i realiteten egentlig kort, i forhold til den jobben som er gjort) men forhåpentligvis et bra/godt innlegg om et stort TABU blant folk (vold i nære relasjoner, selv med en økning...

KOMMUNAL AUTONOMI OG BARNEVERN

Kommunal autonomi (grunnlaget) Kommunen kan på mange måter sies å være statens forlengede arm. Dette med at staten har satt rammene (betingelsene) rundt hvordan kommunene bør fungere, slikt som or...
Rikard S. Larsen

Rikard S. Larsen

Fredrikstad

Utdannelse fra Høyskole, Akademi, Folkehøyskole. Foruten om Barne-, Ungdoms- og videregående skole. Jeg ser på ulike samfunnsspørsmål og forteller litt om mitt hverdagsliv. Jeg er dyslektiker. Kontakt meg på E-mail: rikard.simens.larsen@gmail.com hvis du vil.

rikard.simens.larsen@gmail.comJEG ER OGSÅ PÅ

FACEBOOK

KATEGORIER:

ARKIV:

FØLG MEG: SAMFUNNSBLIKK

hits