Irriterende dumskap - Trenger KLEM !Stupiditeten har vist ingen grense, hos enkelte. Og hva med det etiske og moralske kompasset, går det bare rundt og rundt.......

Samfunnet har i forhold til enkelte feilet fullstendig, i alle fall når det gjelder utdannelse. Og der virker det som om den allmene opplæringen (grunnskole og videregående) har et stort forbedrings potentsiale.


Vi trenger fag som fremmer kritisk tenkning, visker ut fordommer, en utvidet tenkning og tar opp etiske og moralske problemstillinger. Og har fokus på fortolkning i henhold til de moralske og etiske prinsipper og realiteter som er gjeldende for samfunnet og verden som helhet.

Men også en full ytringsfrihet og likhetsprinsipp, og det at: "Et hvert menneske skal tilkjennes så mye frihet som er forenlig med en tilsvarende frihet for alle andre".

Bare på den måten kan indivdet og samfunnet utvikles til et godt fellesskap - det er min formening.


For når vi ser hvordan styrende politikere med sin snevre og konflikt skapende tenkning handler i dag. Likeledes enkelte organisasjoner, som i utgangspunktet sier de jobber for og ut i fra menneskerettighetene. Hvor på de ønsker å forby ytringer de selv ikke liker, og bryter i mot det grunnleggende prinsipp om at "Et hvert menneske skal tilkjennes så mye frihet som er forenlig med en tilsvarende frihet for alle andre". Et prinsipp som også ligger i grunnen av menneskerettighetene og Norsk lovverk.

Dette er da et av hoved problemene som venstre siden av norsk politikk og samfunnsliv sliter med. Den selv kritiske og utvidede tenkningen stopper der deres egen etikk og moral stopper, og således likhetsprinsippet de selv hevder de er talspersoner for. De er da altså lukket for en utvidet tenkning og en helhetlig inkluderende samfunn. Selv politikere som har uttalt at det i vårt samfunn skulle bli mer åpenhet og demokrati - motarbeider nettopp dette ved sin snevre og konfliktsøkende tenkning og handlinger.


Men vi har da grupper og individer som virkelig har store utfordringer. Men disse individene og gruppene er også en utfordring for samfunnet som helhet. Det være seg religions/kultur fobier eller fremmed frykt/hat. 

Eksempler på dette er da PEGIDA, SIAN, NDL (Norwegian Defence League), Hege Storhaug tilhengere (fanatikere). Alle er anti-islamsk grupper og individer. Som hevder at Islam er en ondskapsfull og farlig religion, samt at kulturen til Islam troende er like farlig. Disse grupper og individer har store etiske og moralske utfordringer, og ikke minst deres vilje til å bryte i mot samfunnets og omverden sin realitet og oppbygning i forhold til de etiske og moralske prinsipper.


Men det er like viktig at slike grupper og individer, om de er politikere, høyre radikale, venstre radikale etc. får beholde sin ytringsfrihet. For det er bare ved å få frem disse etisk og moralske forkastelige ytringen ut i det offentlige rom, som samfunnet kan se hvor spinn vilt det etiske og moralske kompasset er hos disse individer og grupperinger.

Og der igjennom må samfunnet handle og tilrette legge, slik at individet (som er den bærende kraft, selv i dannelsen av grupperinger) får en bedre opplæring i etikk, moral, kritisk tenkning, likhetsprinsippet og en utvidet tenkning. Og det er her samfunnets skoler og utdannings steder har en utfordring. Og kanskje det første stedet å begynne er ned de som skal utdannes til fremtidens lærere etc.. Og å få inn skole/utdannings fag som fremmer kritisk tenkning, visker ut fordommer, en utvidet tenkning, likhetsprinsippet og tar opp etiske og moralske problemstillinger og prinsipper. For slik dagens opplæring/utdanning er, kommer dette i skyggen for andre fag. Så i stedet for å ha fag som KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk) eller tilsvarende, burde kanskje skolen ha et fag som KLEM (Kritisk og utvidet tenkning, Likhetsprinsipp, Etikk og Moral).

 
Men det blir nok bare med mitt ønske, og aldri noen realitet at norske opplærings/utdannings system vil ha et fag som KLEM. Så vi får heller leve med stupiditeten som utvises og den dårlige forståelsen av prinsippet: "Et hvert menneske skal tilkjennes så mye frihet som er forenlig med en tilsvarende frihet for alle andre".

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Rikard S. Larsen

Rikard S. Larsen

Fredrikstad

Utdannelse fra Høyskole, Akademi, Folkehøyskole. Foruten om Barne-, Ungdoms- og videregående skole. Jeg ser på ulike samfunnsspørsmål og forteller litt om mitt hverdagsliv. Jeg er dyslektiker. Kontakt meg på E-mail: rikard.simens.larsen@gmail.com hvis du vil.

rikard.simens.larsen@gmail.comJEG ER OGSÅ PÅ

FACEBOOK


KATEGORIER:

ARKIV:

Følg meg : SAMFUNNSBLIKK

hits